The Uniques sú teraz NVMERI

Nvmeri je pokračovanie kapely The Uniques.
Tí istí ľudia, len iný koncept.


Slovenská skupina The Uniques sa už od svojho začiatku v roku 2007 celkom prirodzene vyhýbala bežne zabehnutým vzorcom, ktoré slovenské "indie" bandy s radosťou obmieňajú. Pravdepodobne si aj vďaka tomu toto nevypočítateľné trio zaslúžilo Cenu kritikov za (debutový) album From the Dust na Radio_Head Awards 2010 a reprezentovalo Slovensko (mimo množstva iných vystúpení) na významných showcase festivaloch ako Eurosonic (Holandsko) či Waves (Rakúsko). Počas tohtoročnej jari im vyjde dlho pripravovaný a očakávaný druhý album, s ktorým predstavia nie len nové skladby, hudobnú a vizuálnu show, ale hlavne zmenu názvu skupiny, ktorá nesie odteraz názov Nvmeri a tvoria ju Pišta Kráľovič, Palo Javorník a Miro Tuchyňa.

„Uvedomili sme si, že po viacerých zmenách v obsadení od roku 2007 sa v The Uniques vystriedalo dokopy desať ľudí. Keďže táto zostava je už usadená, tak jedinou možnosťou to bolo celé skĺbiť, urobiť za všetkým poslednú bodku a začať písať novú vetu kapitálkou.”, objasňuje túto zmenu Pišta Kráľovič.

Nový album je založený na veľmi striktnej koncepcii, ktorú fanúšikovia mohli vyčítať z už odprezentovaného “moodbordu”. Pišta dodáva: „Slovo Nvmeri znamená v latinčine čísla, ktorými je popretkávaná celá naša filozofia a hudba. Fascinujú nás, ako jedna z mála exaktných vecí, ktoré človek pozná. A latinčina – ako taký tajomný odkaz doby a určitý symbol vedomosti. Spojenie tradičného s futuristickým - týmto sa teraz tiahne to čo robíme.”

Zmena názvu kapely nie je v hudobnom svete bežnou vecou. The Uniques – po novom Nvmeri – riskujú, no napriek tomu sa neboja prekvapiť publikum touto výraznou novinkou. Album slovenského tria Nvmeri ovplyvnený matematikou, stretom antických prvkov, súčasnosti a budúcnosti, estetikou geometrie, nesúmernosti a kovov naznačuje, že pôjde o výnimočný a ucelený projekt, ktorý vyjde už na jar roku 2013. A ako skupina dodáva: „Celé by sme to zhrnuli do jednej vety: je to to najlepšie a najprepracovanejšie, čo sme zatiaľ v živote vedeli dať dokopy.”

Zmenu názvu oznámila skupina Nvmeri 3. marca formou videa v relácii Hudba mesta, kde odprezentovala nový singel “Hardwired” z pripravovaného albumu. Video si môžete pozrieť tu.

The Uniques are NVMERI now

Nvmeri is a natural continuation of The Uniques.
The same people, just a different concept.


Slovak band The Uniques has quite naturally avoided common patterns set by the Slovak "indie" bands since band's launching in 2007. Possibly, that is one of the reasons why this unpredictable trio deserved a critics' award for their debut album 'From the Dust' (Radio_Head Awards 2010) and represented Slovakia at the major showcase festivals like Eurosonic (Netherlands) and Waves (Austria) among many other performances. During this spring they're releasing a long awaited second album, including not only the new songs and visual show, but the major change is the change of the name to NVMERI which is Pišta Kráľovič, Palo Javorník and Miro Tuchyňa.

"We realized that ten people changed the position of musicians in the band since 2007. Since the current members are already well established, this was the only option; to combine it all, draw a thick line behind this and start a new sentence with a capital letter." explains Pišta Kráľovič.

The new album is based on a very strict concept that fans could already noticed. Pišta adds: "The word Nvmeri means numbers in Latin, and numbers drive our whole philosophy and music. They fascinate us, as one of the few exact things known to man. So does Latin as the mysterious reference of the anceint times and a symbol of knowledge. Mix of traditional and futuristic - that is the tagline of what we do now."

The change of the name of the band is not common in the music world. Nvmeri are putting themselves to risk, yet are not afraid to surprise the audience by the strong novelty. The new album of this Slovak trio influenced by mathematics, combination of ancient elements, present and future, aesthetics of geometry, asymmetry and metals suggests that it will be a unique and comprehensive project, which will be released in spring 2013. And as a band says: "We can sum it all up in one sentence: it's the best and most sophisticated thing we put together so far."

A name's change was announced on March the 3rd on a "music of the city" series, where they presented the new single from the upcoming album called 'Hardwired'. The video can be seen here.